[۱نظر]

بومی و خواهش (ارسال تازه)

[۳ نظر]

رویای تشنگی

[۲ نظر]

طرح یکم

[۱نظر]

زیستن

[۴ نظر]

سارا

[۵ نظر]

رباعی ها

[۷ نظر]

ترانه های کوتاه

[۱نظر]

یکسال اسکله

[بدون نظر]

پرواز (۱)

[۱نظر]

تنها گریستن

[۱نظر]

تنهایی

[۲ نظر]

استغاثه

[۱نظر]

دلتنگی

[۱نظر]

مناجات (۲)

[۳ نظر]

مرثیه در سکوت بامداد

[بدون نظر]

شباهنگامی

[بدون نظر]

مرثیه (۲)

[بدون نظر]

مرد زخمی

[بدون نظر]

غمگنانه (۴)

[بدون نظر]

مرثیه برای ابراهیم

[بدون نظر]

آرزو

[بدون نظر]

پیمان

[بدون نظر]

غزل همیشه

[بدون نظر]

یادش به خیر

[بدون نظر]

مثنوی عاشقانه

[بدون نظر]

مرثیه (۱)

[بدون نظر]

مناجات برای کبوتر سیاه

[۱نظر]

آواز در اندوه

[بدون نظر]

شبانه (۳)

[بدون نظر]

غزل تنهائی

[بدون نظر]

زمزمه های شب هنگام

[بدون نظر]

شبانه (۴)

[بدون نظر]

مردم این زمانه

[۱نظر]

مشاهده

[بدون نظر]

دیدار در غربت

[۱نظر]

رباعی

[بدون نظر]

قصیده ی تنهائی

[بدون نظر]

روشنایی

[بدون نظر]

پیوند

[بدون نظر]

شبانه (۵)

[بدون نظر]

کلام عشق

[بدون نظر]

دیروز – امروز – فردا

[بدون نظر]

در رثای انسانی که منم

[بدون نظر]

برای راوی شانکار

[بدون نظر]

غمگنانه (۱)

[بدون نظر]

تحفه درویش

[بدون نظر]

درد آخرین

[بدون نظر]

رنجترانه ی انسان

[بدون نظر]

غزل خون

[بدون نظر]

روشنانه

[بدون نظر]

هیهات

[بدون نظر]

غزل (۱)

[بدون نظر]

شبانه (۷)

[بدون نظر]

آنانه

[بدون نظر]

خوشی

[بدون نظر]

سر مهری

[بدون نظر]

غزل (۲)

[۱نظر]

زرتشنامه

[۱نظر]

میراث

[بدون نظر]

خنجی بر سکوت

[بدون نظر]

رمانس (۲‌)

[بدون نظر]

میلاد در اندوه

[بدون نظر]

باز هم تنهایی

[بدون نظر]

زمان

[بدون نظر]

سنگنبشته ی گورم

[۱نظر]

غزلواره

[بدون نظر]

غبار

[بدون نظر]

شبانه ی تلخ

[بدون نظر]

عشق ، مرگ و تو

[بدون نظر]

شبانه (۷۱)

[بدون نظر]

آفرینش

[۲ نظر]

می نویسم

[بدون نظر]

هیچ در هیچ

[بدون نظر]

طرح (۱)

[بدون نظر]

طرح (۲)

[بدون نظر]

هویل* شاعر

[بدون نظر]

غمانه

[بدون نظر]

شرح اندوه

[بدون نظر]

شبانه ی سوم

[بدون نظر]

شبانه ی چهارم

[بدون نظر]

سوگواری (۱)

[بدون نظر]

امکان

[بدون نظر]

نمی شناسمت

[۱نظر]

یک روز برفی

[بدون نظر]

ایمان

[بدون نظر]

گفته های ناگفته

[بدون نظر]

طرح هفتم

[بدون نظر]

پدرها ، مادرها

[بدون نظر]

شطح تازه

[بدون نظر]

طرح بامدادی پائیز

[بدون نظر]

طرحواره

[بدون نظر]

نوشخنده

[بدون نظر]

غمگنانه (۲)

[بدون نظر]

بهاریه در اندوه

[بدون نظر]

ستایش

[بدون نظر]

شبانه ی آغاز

[بدون نظر]

سحرگاهی (۱)

[بدون نظر]

رمانس (۱)

[بدون نظر]

روایت

[بدون نظر]

درد تنهایی

[بدون نظر]

از مرگ ِ مرگ

[۱نظر]

اعتراف

[۱نظر]

سحرگاهی (۲)

[بدون نظر]

مرثیه ثانی

[بدون نظر]

طرح دشواری عشق من

[بدون نظر]

زمزمه با هوا

[بدون نظر]

تربیع اول

[بدون نظر]

تربیع دوم

[۱نظر]

انتظار

[بدون نظر]

تربیع سوم

[بدون نظر]

فصل آخر

[بدون نظر]

اعترافات (۲)

[بدون نظر]

شگفتا

[بدون نظر]

شبترانه

[بدون نظر]

چاوشی (۱)

[بدون نظر]

چاوشی (۲)

[بدون نظر]

راحیل

[بدون نظر]

پرواز (۲)

[بدون نظر]

مصلوب

[۴ نظر]

مرخصی (داستان)

[۶ نظر]

زیارت (داستان)

جستجو

اتفاقی

تبلیغات

  • ‌‌