گِریخُم نَهُندِن

گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن
gerixom nahonden, gerixom nahonden
کسی نی که از مِه بُپُرسه چه تِن تو
kasi ni ke az me boposre če ten to
چه بودن که لاغرتِه بودِی
če buden ke lâγarte budey
همیشَه سَرت بِی چه زیرن
hamiša saret bey če ziren
چشِت بیِ چِه سُرخِن
češet bey če sorxen
گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن
gerixom nahonden, gerixom nahonden

تو خیلی خاشی
to xeyli xâši
خاشتِر از سوره ی کُل هُوَلّا
xâšter az sureye kolhovallâ
که اُن وخَتُ ما رَفته مَختَب
ke on vaxto mârafta maxtab
اُ تو، تو چِشُن مِه هِجّی تَکِردَه
o to tu češone me hejji takerda
مِه یادُم نَرَفتن که مارفتَه ایسین
me yâdom naraften ke mârafta isin
که تو باغ لیمو تو جیکو تخاردَه
ke tu bâγe limu to jiku taxârda
مِه پُشتِ دِرختُن مَگردی
me pošte deraxton magardi
اُ تو فکرُنُم
o tu fekronom
روزُنِ شادِمُنی خو پیدا مَکردَه
ruzone šâdemoni xo peydâ makerda
مِه وا کُوت و شلوالِ دومادیُم
me vâ kuto šalvâle dumâdiyom
تو وا اُ هَمَه بَنگری
to vâ o hama bangeri
اُ هَمَه اَشرفی روی سینَه ت
o hama ašrafi ruye sinat
چه تور ِبهاره ی سَفیدی
če ture bahârey safidi
اَگِی بلکه باپیر، آهسته رو تارَه
agey balke bâpir âhesta ru târa
گازی نَکِردِن
gâzi nakerden
گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن
gerixom nahonden gerixom nahonden,

مِه بِی تو مَواتِن
me bey to mavâten
مِه یَک کال مودِ تو
me yak kâle mude to
وا صدتا ماشین و خُنَه عَوض ناکُنُم
vâ sad tâ mâšin o xona avaz nâkonom
اَگَه شاهِ دُنیا بَشُم
aga šâhe donyâ bašom
تو وَختی نَبی ،هیچّی اُمنی
to vaxti nabi hičči omni
بُدو
bodow
نَزیکُم بُدُو
nazikom bodow
بُدُو تا کَموتَر بَشیم و
bodow tâ kamutar bašim o
بِرِیم رو کَسودنگُن کوهِ بازگِرد
bereym ru kasudangone kuhe bâzgerd
کُلودَنگ بسازیم
koludang besâzim
که اُن جا کسی نی
ke on jâ kasi ni
که اُن جا تو وا مِه اَبی
ke on jâ to vâ me abi
مِه وا تو اَبُم
me vâ to abom
گِریخُم نَهُندِن، گِریخُم نَهُندِن
gerixom nahonden, gerixom nahonden

بندرعباس 1345

به اشتراک بگذارید:

7 یادداشت برای “گِریخُم نَهُندِن

  1. ابرام عزیز کاش اون روزایی که سرباز بودم بندر عباس می شناختمت و میومدم پیشت اخ چه ساده می گه :مه وا کوت و شلوال دومادیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)