درباره‌ی سایت

این وب‌سایت با هدف دسترسی علاقمندان ابراهیم‌منصفی به آثار وی از تاریخ ١۶ آذر ١٣٨٩ فعالیت خود را آغاز کرده‌است. با سپاس از حسام‌الدین‌نقوی، سیدعلی‌حسینی، ناصرمنتظری، احمدکرمی و دیگر یارانی که ما را در جمع‌‎آوری محتوای وب‌سایت همراهی نموده‌اند.

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)