دِلُم تَنگِن

دِلُم تَنْگِن دِلُم بسیارُ تَنْگِن
delom tangen delom besyâro tangen
دِلُم با دَرد و غم دایم نَجَنْگِن
delom bâ dard o γam dâyem najangen

بُدُو دَسْتُم بِگِه تا پا بَشُم مِه
bodow dastom bege tâ pâ bašom me
تا بِخْتَرین مَردِ دُنیا بَشُم مِه
tâ bextarin marde donyâ bašom me

دایم گِریخ مَهُندِن
dâyem gerix mahonden
غُصَّه ت رو دِلُم مُندِن
γossat ru delom monden
روزُن هَمَه سیاهن
ruzon hamaš siyâhen
عمرم تباه ابودن
omrom tabâh abuden
چشمُم هَنو وا راهن
češmom hanu vâ râhen

بُدُو دَستُم بِگِه ایمُنُم هادَه
bodow dastom bege imonom hâda
وَختی غم رو دلم سر اینُهادَه
vaxti γam ru delom sar inohâda

کسی نَهُند که راه نِشُنُم هادیت
kasi nahond ke râh nešonom hâdeyt
تو ای دُنیای غم ایمُنُم هادیت
tu i donyâye γam imonom hâdeyt

دایم گِریخ مَهُندِن
dâyem gerix mahonden
غُصََّه ت رو دِلُم مُندِن
γossat ru delom monden
روزُن هَمَه سیاهن
ruzon hamaš siyâhen
عمرم تباه ابودن
omrom tabâh abuden
چشمُم هَنو وا راهن
češmom hanu vâ râhen

تهران تابستان 1359

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)