گل وصل (گویش بستکی)

اَگَه یَک رُز تو نَبِنِم اَمِرِمْ
aga yak roz to nabenem amerem
اَگَه یَک شُو تِه خیال
aga yak šow te xiâl
گُل وصل ِتو نَچِنِم اَمِرِمْ
gole vasle to načenem amerem
تو بهارِش تو بهارِش
to bahâreš to bahâreš
تو گل سُرخ اَنارشْ
to gole sorxe anâreš
تو مَچی مِش
to mačimeš
دِلُمِش تو
delomeš to
چَشُمِش تو
čašomeš to
تِه بیابونِ غریبی
te biâbune γaribi
تَشُمِش تو
tašomeš to
مُ نِه زِندَمْ
mo ne zendam
تو نِبِش مَچی تِه دنیا نَخَشِن
mači te donyâ naxašen to nebeš

تو مه وختُ بَچ اُدِش که مو تمدی
odeš ke mo tomdi to me vaxto bač
تِی چَشُت یَه چیزی دِن
tey čašot ya čizi den
تو تفهمی مو چِه مِن
to tafahmi mo če men
مو مَفَهمی تو چِه تِن
mo mafahmi to če ten
تو تِیادِن که اَشَستیم تَخِ بِرکَه
to teyâden ke ašastim taxe berka
گَپ مازَه گَپِ خَش مازَه گَپِ بَچ مازَه
gap mâza gape xas mâza gape bač mâza
که اگَه پُس بو چه شگِیم
ke aga pos bu če šageym
که اگَه دُت بو چه شگِیم
ke aga dot bu če šageym
تو تِیادِن که اِتگُت ناتِش
to teyâden ke etgot nâteš
اُدتی که مو هندم و تو نه ادش
otdi ke mo hondom o to nâdeš

گوده 1352

1 یادداشت برای “گل وصل (گویش بستکی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)