ترانه‌های کوتاه

(سالهای 43 تا 56)

1
سهم من از تو ، اندوه و غم شد
سهم تــو از من ، لبخند و شادی
از مــن بــرایــت ، شعــر و تــرانه
از تـــو نصـــیبِ ، مـن نــامـــرادی

2
دردِ صبــوری ، تقـــدیـــر مـن شـــد
زیبـائــی تـــو ، تقصیـــــر مـن شــد
تــــاب تحمــّــل ، از مـــن گـــرفتـی
حـُـزن ِ همیشــه ، تصـویـر مـن شد

3
بـاران محنـــت ، می بــارد اینـــک
بــر شوره ی دل ، بـــرخاک سینه
المـاس شبنم ، بــر گــل نشسته
چـــون چهــره ی تــــو، در آبگینــه

4
ای عشــق شیـریـن ، ای یــار ِ تـازه
با من چه گفتی ، با من چه کردی؟
از من چـه دیـــدی ، غیـــــر از محبت
جـــــانـم گـــرفتـی ، آوخ چـــه دردی

7 یادداشت برای “ترانه‌های کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)